SOLNA

Vår verksamhet i Solna har bedrivits sedan 1991. Ansvarig för den dagliga verksamheten är Katarina, Irena och Susanne.

Som verksamhetschef och samordnare ansvarar dem för den löpande kontakten med Solna kommun som vår uppdragsgivare.

Vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling i form av föreläsningar och kurser. Varje år måste alla medarbetare bland annat genomgå utbildning i basal hygien. Andra utbildningar vi går är till exempel lyftteknik och hjärt- och lungräddning.

Vi erbjuder:

 • Personlig omvårdnad
 • Service
 • Kontinuitet
 • Personlig omvårdnad
 • Service
 • Kontaktmannaskap
 • Kontinuitet
 • Demensteam
 • Certifierade palliativa ombud
 • Hushållsnära tjänster med RUT-avdrag
 • Matlådeleverans
hemtjanstkomapniet solna team

Solna

Huvudstagatan 22
171 58 Solna

Verksamhetschef Katarina Kosiarska
Samordnare Solna Söder Susanne Sahli
Samordnare Solna Norr Irena Valli

Tel Solna Söder 08 470 58 93
Tel Solna Norr 08 470 58 96
solna@hemtjanstkompaniet.se