Seniorval

Informationtjänst kring att välja hemtjänst

Läs gärna mer om oss och våra tjänster på seniorval.se. 
Seniorval.se är Sveriges största sök- och informationstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer.

Webbtjänsten startades som ett initiativ av två närstående för att stötta seniorer och deras anhöriga och närstående att fatta beslut kring vilken omsorg och vilket boende de vill ha när de åldras. För att välja behövs information och inspiration. Det vill Seniorval.se bidra med.

 

slide2