KNIVSTA

Vår verksamhet i Knivsta har bedrivits sedan 2017. Ansvariga för den dagliga verksamheten är Lotta och Christina.

Som verksamhetsledare ansvarar Lotta för den löpande kontakten med Knivsta kommun som är vår uppdragsgivare.

Vår styrka är att vi är små och personliga och det ska märkas i vår kontakt med dig. Du kommer uppleva en hög grad av kontinuitet och träffa personal du känner igen och känner dig trygg med. Vi har så få medarbetare att alla hos oss vet vem du är och hur dina behov ser ut. I möjligaste mån kommer det vara en och samma person som besöker dig i ditt hem.

Vi erbjuder:

  • Personlig omvårdnad
  • Service
  • Kontinuitet
  • Demensteam
  • Kontaktperson
  • Hushållsnära tjänster med RUT-avdrag

Knivsta

Verksamhetsledare Lotta Björkegren
Samordnare Christina Mccrum

Tel 076-001 31 26
knivsta@hemtjanstkompaniet.se