Hemtjänst 

Vi erbjuder vård och omsorg i det egna hemmet

Hemtjänstkompaniet erbjuder vård och omsorg till dig som behöver hjälp i ditt eget hem. Vårt mål är att skapa trygghet, koninutet och god kvalitet till den hjälpen som vi utför hos dig. Vi hjälper dig till exempel med personlig omvårdnad, ledsagning, avlösning och trygghetslarm.

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du biståndshandläggaren i din kommun. Om du väljer oss som hemtjänstuförare så kontaktar vid dig när vi har mottagit biståndsbeslutet från handläggaren och kommunen. Därefter bokar vi tillsammans med dig och eventuellt anhörig/närstående om så önskas sedan ett hembesök hos dig. Vi utser en kontaktperson till dig som i huvudsak utför hjälpen som du har fått beviljat. Kontaktpersonen är med vid hembesökt där vi bland annat diskuterar utformningen av dina insatser och behov.

Inom ca två veckor upprättas en genomförandeplan tillsammans med dig och kontaktpersonen. Genomförandeplan beskriver hur dina insatser ska kunna genomföras i praktiken av oss. För oss är det viktigt att du som kund känner dig delaktig och har inflytande av utformandet av insatserna. Genomförandeplanen följs upp och revideras kontinuerligt samt om vård behovet att instaserna förändras.

 

hemtjanst gamla manniskor
slide2
slide1